”Kurdistan Konference” holdt i Diyarbekir

konferans_kurdistan2[1]

Den 17. og 18. september 2011 samledes 184 personer i den kurdiske by Diyarbekir til en stor ”Kurdistan Konference”, som var arrangeret af de pro-kurdiske partier og organisationer så som HAK-PAR, BDP, KADEK, DTK, TŞDK, ÖSP, TEVKURD, NGO’er osv. Konferencen er den første af sin art, der med så en bred og stor deltagelse af forskellige politiske synspunkter og etniske nationaliteter og såvel store som små religioner i Nordkurdistan (tyrkisk del) var samlet for at diskutere den nuværende situation i Kurdistan og dermed komme med forslag og krav til den tyrkiske regering om at respektere disse og tage dem i betragtning, når den nye forfatning i Tyrkiet skal laves.

Som det også ses på navnet, var denne konference også den første af sin slags, der hidtil er blevet holdt. Alle nationale såvel som religiøse grupper, der lever i Kurdistan, små som store, kurdere, arabere, armeniere, assyrer, syrianer, kaldéer, ezidiere, alevier og sunier var repræsenteret ved konferencen.

I slutdokumentet opfordredes regeringen til at stoppe alle militære aktioner og i stedet danne grundlag for en mere fredelig politik, åbne vejen for en afslutning af krigen og bestræbe sig på at vende tilbage til forhandlingerne med kurderne for at gøre arbejdet lettere for skabelsen af en retfærdig, pluralistisk, ligestillet og demokratisk forfatning i Tyrkiet.