Pro-kurdiske partier enige om fælles politik overfor Tyrkiet

hakpar_kadep_bdp[1] 

De tre pro-kurdiske partier i Nordkurdistan (tyrkisk del), HAK-PAR (Partiet for Rettigheder og Frihed), BDP (Partiet for Fred og Demokrati) ogKADEP (Partiet for Deltagelse og Demokrati) har indgået et samarbejde med hinanden om en fælles kurdisk politik over for den tyrkiske stat. De er blevet enige om en 7-punktsplan, der skal føre til en fredelig og demokratisk løsning af det kurdiske spørgsmål i Tyrkiet.

De fælles punkter er som følger: 

1. At der laves en ny forfatning, hvor kurdernes identitet og kurdernes selvbestemmelsesret garanteres. 

2. At kurdisk sprog anerkendes i undervisningen og frit kan anvendes i offentligheden.   

3. At kurderne kan organisere sig med deres kurdiske identitet og frit kan deltage i det politiske liv. 

4. At alle politiske fangere løslades. 

5. At alle paramilitærgrupper og landsbyvagtsystemet i området (Nordkurdistan) ophøres og spredes. 

6. At den parlamentariske spærregrænse ophæves for altid.   

7. At for at tidligere forbrydelser begået mod det kurdiske folk undersøges og de ansvarlige retsforfølges, har vi besluttet at være behjælpelige med det og vise en fælles holdning. 

Til orientering er det værd at oplyse, at den nuværende parlamentariske spærregrænse i Tyrkiet er på 10% og er lavet for alene at udelukke kurderne fra at være repræsenteret i det tyrkiske parlament. Samarbejdet mellem de kurdiske partier har vagt stor glæde hos de fleste kurdere, hvis drøm altid har været en enig og fælles kurdisk front i kampen for kurdernes rettigheder.