Gün, Kürtlerle dayanışma günüdür !

Danimarka Kürt Dernekleri Federasyonu Kürt Kültürünü tanıtmak için,

23 Eylül Cumartesi günü Kopenhag Belediye meydanında bir festival düzenlemektedir.

Bilindiği gibi Kürtler 50 milyonu aşkın nüfusu ile Dünya’nın en kadim halklarında biri olmasına rağmen, devleti olmayan tek halktır.

Kürtler’in kendi iradesi dışında toprakları bölünmüş, parçalanmıştır. Kürdistan coğrafyan ilk Kez 1638 yılında Osmanlı ve İran arasında yapılan ” Kasri Şirin antlaşması ” ile Kürt’lerin üzerinde yaşadığı toprakları ikiye bölündü.

Yaklaşık beş yüz yıl sonrada birinci Dünya savaşı’ndan sonrada Lozan antlaşması ile Kürt coğrafyası yeniden bölünerek,topraklarının bir kısmı bugünkü Irak ve bir kısmı da Suriye topraklarının içinde kaldı. Tabii birinci Dünya savaşında topraklarının yeniden parçalanmasında İngiltere gibi emperyal ülkelerin payıda çok büyüktür.

Kürtler zaten tarih boyunca dışarıdan gelenlerin akınına hedef olmuş, kendilerini

korumak ve yok olmamak için, dağlık bölgelere çekilmişlerdir.

Dağlar Kürtler’in dostudur denildiğinde pek abartılı olmazsa gerek.

Son iki yüz yıldır Kürtler bulundukları ülkelerin sömürgesi olmayı kabul etmedikleri için,

bağımsızlık mücadelesi vererek isyan etmişlerdir, İran, Irak , Suriye ve Türkiye gibi devletler bu isyanlar kanla bastırmıştır.

Adını saydığımız ülkelerde farklı olarak Kürtletin dilleri, tarih, aidiyetleri yok sayılarak

asimilasyon tabi tutulmaktadır. Düne kadar Türkiye’de 25-30 milyonluk halkın varlığı

kabullenmiyordu, Suriye’deki Kürtler’inde nüfus kayıtları bile yoktu.

Baskı , asimilasyon , Irkçı ve soykırım politikalarına karşın, Kürtler Varlıklarını korumak

ve bulundukları farklı ülkelerde yok olmamak için, farklı bir mücadele biçimi

verdiler. Bu nedenle gün Kürtler’le dayanışma günüdür. ! Herkesin desteğime

ihtiyaç vardır.

Dolayısıyla belirlenen günde Kürt kültürünü tanıtmak için, Belediye meydanındayız !

Kürt Dernekleri federasyonu bundan böyle festival etkinliğini gelenekselleştirerek

her yıl bu meydanında olacaktır !

Buluşmak dileğiyle…

Yaşasın bağımsızlık ve özgürlük mücadelemiz !

Yaşasın Uluslararası dayanışma !

Danimarka Kürt Dernek Federasyonu ( DKDF )