PSK: 7 Haziran seçimlerinde Oyunu HAK-PAR’a ver!

Partimiz bu seçimlerde Kürdlere federasyon gibi bir statü talep eden HAK-PAR’ı destekliyor

20 Nisan 2015 Pazartesi 17:23

Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da 12 Eylül faşist rejimi Anayasası ve yasalarının gölgesinde milletvekili seçimi yapılacak.

7 Haziran günü yapılacak seçimi,  öncekilerinden ayıran yönü, 8 Haziran gününden itibaren sistem ile ilgili tartışmaları da içerecek olan siyasi süreçtir.

MİT-İmralı diyaloğu ile başlayan “çözüm süreci” ve yeni bir Anayasa, bu sürecin önemli gündem maddeleri olacaktır.

Seçim dönemlerinde kitlelerin siyasete olan ilgisi artar.

Bu nedenle giderek hararetlenen seçim çalışmalarında, bu her iki maddeye önem vermek, Kürdistanı bir duruş gösterip ulusal ve demokratik talepleri yükseltmek, 8 Hazirandan itibaren başlayacak olan süreç açısından önemlidir.

Seçim döneminde;

–        Tüm kurum ve kuruluşlarıyla 12 Eylül Anayasası’nın bütünüyle kaldırılması, yerine tekçi yapıyı reddeden, insan odaklı, evrensel insan hak ve özgürlüklerini temel alan, TC sınırları içinde yaşayan ulusların, etnik ve dinsel gurupların kendileriyle ilgili kararları kendilerinin vermesi hakkını güvenceye kavuşturan yeni ve demokratik bir Anayasa;

–        Kürd dili ve kültürünün gelişmesi önündeki her türlü engelin kaldırılması;

–        Kürtçe’nin, Kuzey  Kürdistan’da resmi dil olması ve her aşamada eğitim dili olarak kullanılması;

–        “Çözüm süreci”nin şeffaf biçimde yürütülmesi, PKK ve devlet dışındaki yurtsever ve demokratik güçlerin sürece dahil olması;

–        Devletin Kürd sorununun demokratik ve barışçıl çözümünün önünü açacak, “çözüm süreci”ni başarıya ulaştıracak demokratik adımları atması;

–        Gerillaların dağdan inmesini, sosyal ve siyasal yaşama özgürce katılmalarını sağlayacak yasal ve toplumsal zeminin hazırlanması;

–        Köy koruculuğu sisteminin, korucuların sosyal hakları korunarak ortadan kaldırılması;

–        TC ordu birimlerinin kent merkezlerinden kışlalarına çekilmeleri;

–        Faili devlet cinayetlerinin aydınlatılması, sorumluların açığa çıkartılıp mahkeme edilmesi;

–          30 yıllık kirli savaş süresince işlenen cinayetler ve hak ihlallerinin araştırılıp açığa çıkartılması ve suçluların cezalandırılması;

–        Her türlü ırkçı, ayrımcı ve cinsiyetçi kanun ve düzenlemelerin iptal edilmesi, yerine kimliklere saygılı ve insan onurunu koruyan yasaların çıkartılması;

–        Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dağıtılması, devletin elini dinden çekip her inanca eşit mesafade durması, dini hizmetlerin inananlar tarafından organize edilip yürütülmesi, din derslerinin zorunlu olmaktan çıkarılması;

–        TC devletin ırkçı ve ayrımcı kaygılarla imzalamadığı uluslararası sözleşmeleri imzalaması, bazı sözleşmelere koyduğu çekinceleri kaldırması;

–        TC’nin Güney Kürdistan ile ekonomik, sosyal ve siyasal ilişkilerini iyi komşuluk ve egemenlik haklarına saygı temelinde geliştirmesi, Güneybatı ve Doğu Kürdistan’daki yurtsever hareketlerle karşılık saygı temelinde ilişki kurması;

–        PKK’nin Kürd davasına faydadan çok zarar veren ve giderek barışçıl ve demokratik çözümün önünde engel haline gelen silahlı mücadeleye son verip silahı çözüm aracı olmaktan çıkarması ve benzeri talepler kararlı biçimde dile getirilmelidir.

Ne yazık ki tüm iyi niyetli çağrılar ve çabalara rağmen Kuzey Kürdistanlı siyasi yapılar 7 Haziran seçimine yönelik ortak bir politika belirleyemediler.

Kuzey Kürdistanlı yapılar seçime ortak talepler ve programla katılmıyorlar. Bazıları “Kürdistan Seçim İttifakı” adı altında, Türkiyelileşmeyi hedefine koyan HDP ile birlikte seçime katılıyorlar. Bazıları seçimleri boykot ederken, bazıları ise bağımsız adaylarla katılıyor.

Kürdlerin ulusal ve demokratik taleplerini temel hedef olarak koyan Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR) ise seçimlere kendi adı ve adayları ile katılıyor.

Partimiz bu seçimlerde Kürdlere federasyon gibi bir statü talep eden HAK-PAR’ı destekliyor.

HAK-PAR’ın desteklenmesi, 8 Haziran ile başlayacak süreçte önem arz edecek olan Kürdistani yapıların iş ve eylem birliği için atılan bir adım olacaktır.

Bu nedenle Partimiz, yurt içi ve dışındaki yurtsever kişi, kurum ve siyasi yapıları HAK-PAR’ı desteklemeye, oy vermeye çağırıyor.

Yeni ve Demokratik bir Anayasa için el ele!

Kürtçenin resmi dil olması için el ele!

Özgür ve Demokratik Kürdistan için el ele!

20 Nisan 2015

Kürdistan Sosyalist Partisi-PSK