Vi fordømmer angrebet på HAK-PARs medlemmer.

urfa_hakpar_12[1] 

I en tid, hvor det kurdiske folk har brug for hinandens støtte og sammenhold mere end nogensinde før, og hvor det virkelig er en nødvendighed og i det kurdiske folks interesse, at alle kurdere fører en tilnærmelsespolitik over for hinanden med henblik på et godt og frugtbart samarbejde, ikke mindst under det kommende parlamentsvalg i Tyrkiet, som skal afholdes i juli 2011, ser vi igen og igen, at der er nogle kurdere, som prøver at lukke munden på andre kurdere, som ikke fører samme politik som dem selv. Dette gøres ved hjælp af sabotage, provokationer eller direkte fysisk angreb.

Vi taler om det pro-kurdiske parti, BDP (Partiet for Fred og Demokrati), hvis medlemmer gentagne gange ved forskellige lejligheder har provokeret eller angrebet medlemmer af det pro-kurdiske parti HAK-PAR (Partiet for Frihed og Rettigheder). Det sidste eksempel fandt sted den 22. januar 2011 i Urfa (Riha), hvor en gruppe på 30 medlemmer af BDP har angrebet 4 universitetsstuderende og medlemmer af HAK-PAR og såret dem.   

På trods af de gentagne angreb på dets medlemmer, ønsker HAK-PAR stadig ikke, at der opstår en konflikt mellem kurderne selv og mener, at disse hændelser kun gavner fjenden og anti-demokratiske kræfter, som venter på den mindste lejlighed til at splitte kurderne yderligere. Og på trods af, at HAK-PAR gang på gang har gjort BDP-ledelsen opmærksom på problematikken, så har BDP indtil videre ladet som ingenting. For nylig aflagde HAK-PAR et besøg hos BDP i Urfa og igen gjort dem opmærksom på sagen, men igen ingen kommentarer fra BDP. 

Vi fordømmer angrebet på HAK-PARs medlemmer på det kraftigste og ønsker at henlede BDP-ledelsens opmærksomhed på problematikken. BDP må tage vare på sine medlemmer og sætte en stopper for den slags angreb på anderledes tænkende kurdere end dem selv, da det efter vores mening ikke gavner kurdernes sag, ligesom vi appellerer til hele den kurdiske befolkning og alle demokratiske kræfter om at støtte HAK-PAR mod angriberne og dermed lægge pres på BDP for at sætte en stopper for disse  uacceptable handlinger.  

KOMKAR-DK