Til den danske regering

12. juni 2010

Udtalelse: Appel om indstilling af det iranske militærs bombardement af grænseregionerne i det kurdiske selvstyre i Nordirak. 

Det iranske militær har i adskillige dage bombarderet det kurdiske selvstyres østlige grænseområder i Irak. Angrebene har ført til ét dødsoffer og flere sårede og tvunget hundreder af familier til at forlade deres hjem af frygt for deres liv.

  Det iranske regime har bombarderet de kurdiske grænseområder i flere år under påskud af at ville fordrive guerillaer fra den kurdiske oprørsgruppe PJAK (Partiet for Frit Liv for Kurdistan) fra den kurdiske selvstyreregions områder. Bombarderingen har resulteret i drabet på flere civile, ødelæggelsen af en række landsbyer, marker og jaget hovedparten af områdets civile på flugt.

 Konflikten har ikke haft den store mediebevågenhed hverken nationalt eller internationalt. Ej heller har den danske regering, EU og USA fordømt angrebene.

Vi, de kurdiske foreninger og organisationer i Danmark, tager stærkt afstand fra det iranske regimes angreb på kurdiske civile. Disse angreb er en overtrædelse af Geneve Konventionens Protokol 1 fra 1977, del 4, artikel 52, stk. 1 og 2 samt artikel 54 stk. 2, der omhandler beskyttelsen af ofre for væbnede internationale konflikter. Denne protokol har Iran underskrevet og er derfor forpligtet til at håndhæve dens artikler.

Vi, de kurdiske foreninger og organisationer i Danmark appellerer til den danske regering om at lægge et diplomatisk pres på Iran med henblik på en indstilling af de ovenfornævnte angreb.

 Vi opfordrer alle parter til en fredelig løsning af konflikten, før den eskalerer og breder sig til resten af regionen. Stabilitet og fred i den kurdiske selvstyreregion i Irak samt en diplomatisk løsning på konflikten må være den mest optimale udvej for de implicerede parter såvel som det internationale samfund.

 

Med venlig hilsen 

De kurdiske foreninger og organisationer i Danmark: 

Det Kurdiske Initiativ i Danmark – DKI

Kulturelforening for Syriske Kurdere i Danmark – KSD

Kurdisk kvindeforening i Danmark

CHAK-Danmark

Ezidi Kulturforening i Danmark

KOMKAR – DK

Kurdisk Kvinde forening i Albertslund

Kurdisk Kulturforening i Albertslund